Általános szerződési feltételekI. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az alábbi általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) az irányadóak egyik oldalon az Eladó, a másik oldalon a Vásárló jogai és kötelezettségei vonatkozásában.

A www.labtorloszonyeg-nyomtatas.hu üzemeltetője a Kreativa Ügynökség Kft., Jókai tér 7. 2900 Komárom székhellyel. Adószám: 24258166-2-11, cégjegyzékszám: 11-09-021389, bankszámlaszám: 11600006-00000000-61950454.

A vásárlás jóváhagyása során a felhasználó igénybe kívánja venni a www.labtorloszonyeg-nyomtatas.hu szolgáltatásait, és a rendelés visszaigazolásával elfogadja a jelen ÁSZF feltételeit. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Eladó és a www.labtorloszonyeg-nyomtatas.hu felhasználója, azaz a Vásárló között.

 

II. FOFALMAK AZONOSÍTÁSA

Eladó

A www.labtorloszonyeg-nyomtatas.hu weboldaltól való vásárlás esetén az Ön szerződéses üzleti partnere minden esetben a KREATIVA Ügynökség Kft. (2900 Komárom, Jókai tér 7., adószám: 24258166-2-11) a továbbiakban Eladó. Az Eladót ügyvezetőként Nyers Ladislav - KREATIVA Ügynökség Kft. képviseli.

Vásárló

A www.labtorloszonyeg-nyomtatas.hu weboldalon található elérhetőségek használata által létrejött megrendelés véglegesítésével szerződés jön létre az Eladó és a rendelést feladó személy, illetve a rendelést feladó személy által képviselt más személy, szervezet, gazdasági társaság, a továbbiakban Vásárló között.

A termékek

A www.labtorloszonyeg-nyomtatas.hu weboldalon megjelenített termékeket ajánljuk megvásárlásra. Az egyes termékeket a megrendelést követően kizárólag a megrendelést végző Vásárló kifejezett kérésére gyártjuk le és külső szolgáltató igénybevételével kézbesítjük a megrendelésben megjelölt címre. Megrendeléskor a termék legyártására és kézbesítésére vonatkozó szerződés jelen szállítási és szerződési feltételek mellett együttesen jön létre. Az Eladó kötelezettséget vállal a megrendelt termékek általa vállalt határidőben történő kézbesítésére, a Vásárló pedig a megrendelt termékek és szolgáltatások ellenértékének megfizetésére és azok átvételére.

Az egyes termékek mellett az ár nem tartalmazza az ÁFÁ-t, sem a szállítási költséget. A szállítási költség külön kerül feltüntetésre a termékek listája alatt.

Az adásvételi szerződés

Az adásvételi szerződés a Vásárló által elküldött megrendelés visszaigazolása során jön létre Eladó felé. A Vásárló és Eladó közötti megrendelés fizikai jelenlét nélkül jön létre.

III. A MEGRENDELÉS

A www.labtorloszonyeg-nyomtatas.hu weboldalról történő megrendeléshez nem szükséges regisztráció. A megrendelés e-mailben leadható az info@labtorloszonyeg-nyomtatas.hu címen. Eladó a véglegesített Megrendelést e-mailben igazolja vissza, amely visszaigazolás a Vásárló ajánlatának elfogadását vagy elutasítását tartalmazza. Az Eladó és Vásárló közötti Szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló e-mail útján megkapja az Eladótól a Megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolást.

A Megrendelés véglegesítésével a Vásárló kijelenti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárul, hogy azokat az Eladó Megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, különösen, hogy az Eladó felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (email vagy telefon) bármelyikén. A Megrendelés véglegesítésével az Ügyfél vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a Megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén a Megrendelés teljesítését az Eladó megtagadhatja.

Az Eladó nem felel a Vevő által nyomtatni kívánt saját képek tartalmáért és minőségéért. Saját kép nyomtatása esetén a Vevő a rendelése leadásával vállalja a felelősséget, hogy az általa nyomtatásra küldött képek és grafikák az ő szellemi tulajdonát képezik. Amennyiben Vevő nem biztos az adott motívum felhasználásával kapcsolatos jogait illetően, Vevő köteles tájékoztatni a mindenkori jogtulajdonost. Kétséges esetekben ezek a motívumok nem használhatóak. A Vevő által nyomtatásra küldött képekért egyedül Vevő vállalja a felelősséget. Ismert és védett jelzések és logók használata szintén a szerzői jogok megsértését vonja maga után az eredeti tulajdonosok irányába. Lásd: XI. Szerzői jogok.

 

IV. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

A szállítással Eladó a Magyar Posta Logisztika futárát bízza meg. Vásárló kötelessége pontosan megadni szállítási címét (e-mailben). Amennyiben kézbesítőnk (jelen esetben Magyar Posta) nem tudja kézbesíteni a küldeményt helytelen adatok miatt, újraküldés esetén minden keletkező költség a Vásárlót terheli.

A Vevő által megrendelt áru összegének Eladó számlájára történő beérkezésétől számítva az Eladó megkezdi a megrendelés feldolgozását, a szállítás megkezdéséről pedig emailben értesíti a Vevőt. A klasszikus lábtörlők elkészítési ideje 3-7 munkanapot, a nagyméretű lábtörlők elkészítése pedig 21 munkanapot vesz igénybe. Ezen időkorlát túllépésére Eladó fenntartja a jogot, amennyiben a hozzá került grafika minősége nem elegendő a nyomtatáshoz. Ebben az esetben a kézbesítés ideje meghosszabbodhat. A termék szállítási határidejét a megrendeléstől, illetve megerősítés kérése esetén a megerősítéstől kell számolni.

 

V. FIZETÉSI FELTÉTELEK

A www.labtorloszonyeg-nyomtatas.hu weboldalán megtalálható termékek ára nem tartalmazza az áfát és ezen árak forintban értendők. Az árak szavatossága Eladó részéről történő módosításig garantált. Vásárló az általa megrendelt árut banki átutalással fizeti ki. Forint alapú banki átutalás esetén a következő banki adatok érvényesek:

KREATIVA Ügynökség Kft.
HU42 1160 0006 0000 0000 6195 0454
SWIFT: GIBA HU HB

A megjegyzés rovatban feltüntetendő a megrendelés jóváhagyását igazoló e-mailben kézbesített rendelési sorszám.

A banki átutalás esetében Vásárló vállalja, hogy a rendelést követő legkésőbb 7 munkanapon belül Eladónak a rendelés visszaigazolásban megjelölt bankszámlájára átutalással fizeti meg a vásárlás ellenértékét, gondosan hivatkozva a rendelésszámra. A fizetés Eladó bankszámlájára készpénzben is megtehető az Erste Bank Hungary Zrt. bármely magyarországi bankfiókjában, szintén a rendelésszámra való gondos hivatkozással. A vásárolt termékek gyártása csak a rendelés teljes ellenértékének bankszámlánkra történő megérkezését követően kezdődik, Eladó által vállalt szállítási határidőt ehhez képest szükséges kalkulálni.

 

VI. ELÁLLÁS LEHETŐSÉGE VÁSÁRLÓ ÉS ELADÓ RÉSZÉRŐL

Elállás lehetősége a Vásárló részéről

Tekintettel arra, hogy Eladó a vásárolt termékeket Vásárló kifejezett kérésére és Vásárló elképzelései szerint gyártja le, Vásárlót a megrendelést követően a szerződéstől történő egyoldalú elállási jogosultság nem illeti meg, amennyiben a termék gyártásának folyamata már megkezdődött.

Amennyiben Eladó részéről a teljesítés nem történik meg legkésőbb a vállalt határidőt követő 10. munkanapon, és a teljesítés módjáról és/vagy határidejéről nem jött létre új megállapodás Eladó és Vásárló között, akkor a Vásárló jogosult a megrendeléstől egyoldalúan elállni. Ebben az esetben Eladó köteles az előzetesen kifizetett vételárat Vásárlónak visszafizetni. A visszafizetés költségei teljes egészében Eladót terhelik.

Amennyiben a megrendelő a gyártás folyamatának megkezdése során áll el a megrendeléstől, köteles a KREATIVA Ügynökség Kft. kárát megtéríteni, mivel egyedi termék lévén nem tudja tovább értékesíteni azt. 

 

Elállás lehetősége az Eladó részéről

Amennyiben az ellenérték kifizetése banki átutalás esetén nem történik meg 7 munkanapon belül, akkor Eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni. A szerződés ily módon történő, teljesítés nélküli megszűnése esetén sem Eladót, sem Vásárlót semmilyen további kötelezettség nem terheli.

Amennyiben Vásárló rendelését követően Eladóban kétség merül fel a választott termékre nyomtatandó kép, szöveg vagy dizájn felhasználhatóságának jogellenességével kapcsolatosan, akkor Eladó jogosult a rendelést felfüggeszteni, vagy attól egyoldalúan elállni. A felfüggesztésről, illetve elállásról Eladó haladéktalanul köteles e-mailben tájékoztatni Vásárlót.

Eladó törölheti a rendelést, amennyiben nem tudja Vásárló számára szolgáltatni a kiválasztott alapterméket, illetve ha sem telefonon, sem e-mailen keresztül nem tudja elérni Vásárlót 5 munkanapig. Így az esetleges megrendeléssel kapcsolatos egyeztetés meghiúsul.

 

VII. REKLAMÁCIÓ

Eladó minden esetben köteles a jogszabályoknak, valamint a megrendelésnek megfelelő minőségű terméket készíteni és szolgáltatást nyújtani. A termék hibája esetén, Vásárló a törvényben meghatározott keretek között kérheti a termék kicserélését.

A termék átvételekor Vásárló köteles megbizonyosodni a csomag épségéről. A csomag esetleges sérüléséért a szállító felel. Ehhez kötődő reklamáció esetén Vásárló a szállítóhoz fordulhat.

A termék Eladó hibájából fakadó esetleges minőségi hibák esetén küldhető vissza Eladónak.

A reklamáció elindításának első lépése Eladó értesítése e-mailben. Előzetes egyeztetés után a reklamációra szánt terméket Vásárló a következő címre küldheti: Jókai tér 7, Komárom 2900 – Kreativa Ügynökség Kft. Reklamáció esetén Eladónak történő visszaküldés során a szállítás árát Vásárló köteles megfizetni, illetve az adott terméket eredeti csomagolásban küldeni vissza. Minden reklamáció egyedileg kerül elbírálásra. Az elismert reklamáció díjmentes. Eladó köteles Vásárló által elindított reklamációt legfeljebb 3 munkanapon belül elbírálni, és az eredményről tájékoztatni Vásárlót. A reklamáció folyamatának 30 napon belül kell lezajlania, ellenkező esetben Vásárlónak joga van visszakapni rendelésének teljes összegét.

Ha a termék minőségi hibák miatt visszaküldésre kerül és a reklamáció jogosnak bizonyul, akkor Eladó átvállalja az ebből adódó szállítási költséget. Vásárló köteles olyan szállítási módot választani, amivel elkerülhetőek a szükségtelen többletköltségek, Vásárló ezen kötelezettségének megszegéséből Eladónak okozott többletköltség megtérítésére köteles.

Probléma esetén az árut 14 napon belül vissza kell szolgáltatni Eladónak az eredeti csomagolásban, sérülésmentesen, olyan állapotban, melyben azt Vásárló kézhez kapta. Csak sértetlen terméket áll módunkban visszavenni.

 

VIII. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

A www.labtorloszonyeg-nyomtatas.hu weboldal köteles biztonságos feltételek mellett és csakis a célhoz kötötten kezelni azokat a személyes adatokat, amelyeket Vásárló a Megrendelés során megadott.

A www.labtorloszonyeg-nyomtatas.hu weboldal továbbíthatja Vásárló személyes adatait – az alábbiak szerint – olyan társaságoknak, amelyekkel szerződéses kapcsolatban áll, de kizárólag a társaságokkal kötött titoktartási megállapodásban rögzítettek szerint , amennyiben  azok garantálják, hogy a személyes adatokat biztonságosan, zártan, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelik és továbbítják, jelen esetben ez a futárszolgálat és a bank szolgáltató.

 

XI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Amennyiben az Általános Szállítási és Szerződési Feltételek valamely pontja érvénytelen, hatálytalan vagy jogszabályba ütköző, a szerződés további pontjai érvényben maradnak. Az érvénytelen részek helyébe a Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályok lépnek.

A Felek jelen általános szállítási és szerződési feltételek alapján létrejött szerződéséből eredő mindennemű jogvita esetére kikötik a magyar jog alkalmazását, illetve a magyar bíróságok joghatóságát.

Jelen általános szállítási és szerződési feltételek a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 3. §-ában előírt fogyasztói tájékoztatónak is minősül.

A megrendelés elküldésével megrendelő kijelenti, hogy a Jogi és adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat tudomásul vette, megértette, és azokat magára nézve kötelezőnek tekinti.

Ezen szerzdődési feltételek 2017. július 31-től érvényesek. Eladó fenntartja a jogot a változtatásra előzetes bejelentés nélkül.